فروشنده کلیه علی مخطوط

فروشنده کلیه با گروه خونی A از تهران

علی مخطوط

به علت مشکلات مالی
کلیه آزمایشات انجام شده آماده پیوند هستم
شماره تماس یک : 09920154801 شماره تماس دو : 09918340319

شما هم می توانید آگهی ویژه در سایت ثبت کنید . برای مشاهده شرایط و تعرفه کلیک کنید

ورود خریداران فروشندگان