فروشنده کلیه فروش فوری کلیه

فروشنده کلیه با گروه خونی AB از کرمان

فروش فوری کلیه

به علت مشکلات مالی هر جا لازم باشه میام
کبد مغز استخوان و هر چیزی که بشه پول گرفت واقعا نیاز مالی دارم ممنون
شماره تماس یک : 09139875711 شماره تماس دو : 09352205627

شما هم می توانید آگهی ویژه در سایت ثبت کنید . برای مشاهده شرایط و تعرفه کلیک کنید

ورود خریداران فروشندگان