فروشنده کلیه فروشنده کلیه oمثبت هستم

فروشنده کلیه با گروه خونی O از آذربایجان غربی

فروشنده کلیه oمثبت هستم

فروشنده کلیه oمثبت هستم
فروشنده کلیه با گروه خونی oمثبت هستم با آزمایش hla بخاطر نیاز مالی مایل به فروش کلیه خودم هستم خواهشن خواهشن مشتری واقعی فقط زنگ بزنه پیام نه زنگ
شماره تماس یک : 09147923468 شماره تماس دو : 09388713847

شما هم می توانید آگهی ویژه در سایت ثبت کنید . برای مشاهده شرایط و تعرفه کلیک کنید

ورود خریداران فروشندگان