فروشنده کلیه فروشنده a از اصفهان

فروشنده کلیه با گروه خونی A از اصفهان

فروشنده a+ از اصفهان

فروشنده آ مثبت خانم از اصفهان
آزمایش HLA هم هست و سونوگرافی هم هست برای پیوند هم هر شهری باشه می تونم بیام .
شماره تماس یک : 09194124490 شماره تماس دو :

شما هم می توانید آگهی ویژه در سایت ثبت کنید . برای مشاهده شرایط و تعرفه کلیک کنید

ورود خریداران فروشندگان