خریدار کلیه خریدارکلیه مازندران

خریدار کلیه با گروه خونی O از مازندران

خریدارکلیه مازندران


خریدارکلیه o+وo-دارای آزمایشhlaوسونوگرافی وآزمایش خون لطفابه سروش وروبیکا یاواتساپ ارسال کنیدسن تا35سال.درصورت مچ بودن باشماتماس گرفته خواهدشد آماده پیوند فوری
شماره تماس یک : 09301637835 شماره تماس دو :

شما هم می توانید آگهی ویژه در سایت ثبت کنید . برای مشاهده شرایط و تعرفه کلیک کنید

ورود خریداران فروشندگان