• نوربی بی دلباخته09179150025 خریدار کلیه O
  • متولد 1366 از استان سیستان و بلوچستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام خریدار کلیه هستم با گروه خونیoمثبت بهترین قیمت شماره تماس و واتساپ ازمایش اچ ال ای را برام بفرستید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه