• محمد ستایی فروشنده کلیه A
  • متولد 1371 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشنده کلیه گروه خونی A تا حالا نه مریضی داشتم نه بستری شدم کرمان هستم هر شهری بخواین میام ازمایش دارم در صورتی تماس گرفتین جواب ندادم‌پیام بدید
    صفر نهصد و نود و سه نهصدو شانزده چهل و چهار نود

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه