• خانم حیدری فروشنده کلیه A
  • متولد 1363 از استان مرکزی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام.. گروه خونی A+تمام ازمایشات تکمیله حتی سی تی انژیو بدون هیچ مشکلی .....فروشنده......فروشنده..
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه