• رضا فروشنده کلیه B
  • متولد 1365 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات قیمت کلیه پانصد میلیون نقد
    کبد رو هم میفروشم

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه