• حسینی فروشنده کلیه O
 • متولد 1370 از استان خراسان رضوی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات (فوری)O+ آزمایشات(اچ ال آ) یکتا آماده است
  لطفا خریداران واقعی تماس حاصل بفرمایند
  قیمت دویست و شصت میلیون
  تمامی هزینه ها با خریدار میباشد(صفر نهصد و سی هشت صد و هفتاد و سه دو صفر چهل و چهار)
  (فوری)

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه