• صبری حبیبی فروشنده کلیه A
 • متولد 1372 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات به دلیل مشکلات مالی میفروشم آزمایشم دادم خریدار واقعی وات ساپ پیام بده ممنون صفرنهصدنودو یک
  هفصدوهفتادونه شستونه چهل پنج با این شماره تماس بگیرید
  اگر در دسرس نبودم با این شماره تماس بگیریدصفر بیست یک چهل و چهار نودو شیش هشتادوهشت پنجاه چهار،

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه