• علی فروشنده کلیه A-
  • متولد 1370 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش کلیه A-، بدون مشکل ، سالم ، سن سال ،فقط خریدار واقعی زنگ بزن.
    به این شماره تماس بگیرید.صفرنصدسی سه دویست شصت نه شصت نود سه

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه