• رسول فروشنده کلیه A-
  • متولد 1370 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه و کبد فروشی گروه خونی A- بدون هیچ مشکلی آزمایش hla انجام شده در آزمایشگاه یکتا تهران
    مشکل رضایت نامه ندارم‌ برای پیوند هر شهری میام قیمت سیصدو پنجاه میلیون خریدار محترم لطفا فقط تماس بگیرید

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه