• محمد امام وردی خریدار کلیه O
  • متولد 1351 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام ، خریدار کلیه با گروه خونی o+ هستم
    ، اهدا کننده محترم از خراسان رضوی بوده و حتما آزمایش اچ ال ای داشته باشین و در واتساپ به شماره صفر نهصد وسی ، چهارصد و هشتاد ونه ، بیست سی و شش . ارسال کنین تا با ازمایشات من مقایسه بشه اگه مچ بود باهم به توافق برسیم . باسپاس

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه