• مهدی عبدلی خریدار کلیه A
  • متولد 1362 از استان لرستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات متقاضی خرید کلیه Aمثبت فوری فوری لطفا زیر سی سال باشه کسی باشه که آزمایش داده باشهhlaرابا با واتساب برام بفرسته DRBباشن (هردو تاش پنج باشند) ممنون بابت تماس تون قیمت هم توافقی....ایشالا عمری باشه جبران میکنم.....من کل آزمایش هام را انجام دادم فقط با گیرنده کراس مچ دارم انجام بدم............
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه