• س م فروشنده کلیه O
 • متولد 1368 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات با سلام
  اهدا کننده واقعی و بی واسطه کلیه با گروه خونی O+ فووری
  قیمت دوویست و حشتاد
  گروه خونی O+ به کلیه گروه های خونی ( , A+ , +B ,+AB, O) میتونه اهدا کنه
  کلیه ازمایشات بتاریخ روز انجام شده
  HLA و سونوگرافی کلیه ها و سونوگرافی شریان کلیه ها (تک شریانی) و اکوی قلب و ازمایشات تکمیلی ( گانه کامل) بهمراه گواهی تایید پزشک
  تمام شهر ها رو میتونم بیام و محدودیتی از این بابت ندارم.
  واتساپ پیام بدید (صفر نه یک نه شش هفت سه چهار صفر صفر شش)
  صفر نهصدو نوزده ششصدو هفتادوسه چهار صفر صفر شش

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه