• خانم09032658191 فروشنده کلیه O
  • متولد 1368 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش:کلیه.کبد.مغز استخوان. میام قیمت هم با مشتری کنار میام تمام آزمایشات رو هم گرفتم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه