فروشنده B از تهران

فروشنده کلیه با گروه خونی B از تهران

حمیدنصیری متولد 1361 : سلام . ورزش کارم . و هیچگونه مشکلی ندارم . برای هرگونه آزمایش آماده هستم .***********
برای مشاهده شماره وارد شوید

آگهی های ویژه


ورود خریداران فروشندگان