• شرفی مم فروشنده کلیه A
 • متولد 1364 از استان خراسان رضوی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات کلیه یا مغز استخوان.
  گروه خونی A+ همه ازمایشات مربوطه دارم حتی HLA سونوگرافی.تعهدمحضری و..
  الکل و دود اصلا اصلا مصرف نکردم
  فقط پیام واتساپ و تلگرام.
  قیمت چهارصد تومن
  صفرنهصدوسی وپنج صفر هفتاد وهفت نود وچهار نود وچهار .

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه