خریدار O از تهران

خریدار کلیه با گروه خونی O از تهران

منفرد متولد 1361 : خریدار کلیه با گروه خونی O مثبت هستم . سن اهدا کننده بین * و * تا سی سال و آقا باشد . لطفاً جواب آزمایش HLA را در تلگرام و یا واتساپ بفرستید تا با دکتر مربوطه چک شود ( از تماس تلفنی خودداری شود ) فقط فروشنده واقعی تماس بگیرد ( با قیمت توافقی ) تا از طریق انجمن حمایت از بیماران کلیوی اقدام شود.
برای مشاهده شماره وارد شوید

آگهی های ویژه


ورود خریداران فروشندگان