• حبیب‌الله رادمان خریدار کلیه B-
  • متولد 1357 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه با گروه خونی Bمنفی هستم لطفا فروشنده واقعی تماس بگیرد ممنونم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه