خریدار O از تهران

خریدار کلیه با گروه خونی O از تهران

حبیبه متولد 1360 : خریدار کلیه با گروه خونی o* , +o*ازمایش HLA خود را به تلگرام یا واتساپ این دو تا * بفرستین
*********** ************
شاید نتونم جواب بدم ازمایش رو بفرستین چک میشه مچ باشه تماس گرفته میشه
ممنون با تشکر
برای مشاهده شماره وارد شوید

آگهی های ویژه


ورود خریداران فروشندگان