• مریم ابراهیم زاده خریدار کلیه AB
  • متولد 1352 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات واتس آپ صفر نه نه دو یک پنج چهار هشت نه سه هشت در صورت عدم پاسخ پیام بدهید تماس میگیرم.متقاضیات اهدا که آزمایش اچ آی ای دارند بفرستند
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه