• علی قربانی فروشنده کلیه AB+
  • متولد 1367 از استان قم
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام من تازه با سایت آشنا و واردش شدم.ب شدت نیازمند پول هستم.لطفا کسی ک خریدار واقعی هستش پیامک بده خودم زنگ میزنم.ازدست طلبکارام گوشیم دایورت کردم فقط پیامکی در خدمتم.توروخدا خریدار واقعی بیاد خانواده ام داره ازهم میپاشه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه