فروشنده AB از تهران

فروشنده کلیه با گروه خونی AB از تهران

ک ک متولد 1367 : باسلام وآرزوی سلامتی برای تمام دوستان عزیز فروشنده کلیه هستم باگروه خونی AB+، آزمایش HLAدرآزمایشگاه یکتا انجام شده، آزمایش کامل خون، آزمایش چکاپ کامل بدن همگی درآزمایشگاه یکتاانجام شده آماده پیوندهستم تماس بگیریدتاعکس آزمایشهاروبراتون بفرستم
برای مشاهده شماره وارد شوید

آگهی های ویژه


ورود خریداران فروشندگان