• خانم فروشنده کلیه O-
  • متولد 1365 از استان گیلان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه سالم خانم متولدگروه خونی منفی هرشهری باشه میام خریدار واقعی تماس بگیره لطفا نیاز فوری فوری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه