• نکو خریدار کلیه B+
  • متولد 1382 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام
    چنانچه کسی ازمایش hla داشته باشه و بلحاط جسمانی سالم در انجام ازمایشات سالم و مورد تایید دکتر باشه خریدارم سن زیر سی سال محل انجام پ کرمان

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه