• رویانظری فروشنده کلیه B
  • متولد 1366 از استان آذربایجان غربی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات یک عددکلیه ب مثبت باتمامی آزمایشات در دستم سالم آماده پیوندم آزمایشاتم درترکیه دادم هیچ مشکلی ندارم.خریداران کلیه و کبد تماس بگیرن فوری فوری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه