• شهرام اميني خریدار کلیه A-
  • متولد 1358 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات آزمايش hla در واتساپ ارسال شود تا در صورت يكسان بودن و تاييد پزشك به توافق برسيم ثبت نام در انجمن انجام خواهد شد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه