• 09353003864 فروشنده کلیه A+
  • متولد 1367 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات تماس با شماره ایرانسل بالا فروشنده کلیه یا تکه از کبد و یا مغز استخوان تمام ازمایشات از جمله hla انجام شده است.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه