خریدار A از خوزستان

خریدار کلیه با گروه خونی A از خوزستان

سعیدحاجت پور متولد 1363 : سلام نیاز خیلی سریع به یک عدد کلیه آمثبت دارم فروشنده زیر نطر انجمن باشه و تمام کارهاشو کرده باشه هزینه آزمایشها بعد از عمل زیر انجمن پرداخت میشه سی سال بیشتر نباشه و مدارکش کامل باشه...رضایت نامه محضری داشته باشه و کل آزمایشهارو داشته باشه چون خیلی زود باید پیوند بشم قدرت بدنی بالا داشته باشه اهل هیچ دود و دم و الکلی نباشه ترجیحا از تهران باشه با * * نه*و* **وسی و یک *ادو* * و دو تماس بگیرید..باتشکر
برای مشاهده شماره وارد شوید
ورود خریداران فروشندگان