خریدار A- از تهران

خریدار کلیه با گروه خونی A- از تهران

بلالیان متولد 1379 : فروشنده آقا سن بین ** الی ** سال،
سالم بودن بدن و کلیه ،دارای آزمایش HLA
لطفا فروشنده واقعی تماس بگیرن
قیمت توافقی ، * نه* * سی * ده ** *اد دو ،
برای مشاهده شماره وارد شوید
ورود خریداران فروشندگان