�������������� B ���� ������������ ��������

فروشنده کلیه با گروه خونی B از خراسان رضوی

محسن درودی متولد 1367 : کاملا سالم هستم تمامی ازمایشات انجام شده hla وگروه خونی ازمایش ایدز وسونوگرافی ازکلیه ومثانه وزنم *ادودو کیلو قدم *و*اد* باارزوی سلامتی
برای مشاهده شماره وارد شوید

آگهی های ویژه


ورود خریداران فروشندگان