• ایزدی خریدار کلیه O
  • متولد 1369 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند کلیه با گروه خونی oمثبت با داشتنhla
    لطفا در واتس اپhla ارسال کنید اگه امکان امل درکرمان هم داشتید اوکی هستیم خیلی فوری

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه