• رضا فروشنده کلیه B+
  • متولد 1369 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات بدلیل نیاز مالی میفروشم مجبورم بفروشم قیمت دویست وپنجاه میلیون آزمایشات انجام ندادم ولی حاضرم صفرنهصدوپنج.هفتصدوچهل ویک بیست بیست وشش سن سی ویک سال
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه