• محبوبه معتمدی خریدار کلیه O
  • متولد 1363 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام نیاز مند کلیه هستم تمام ازمایشات را انجام داده ام فوری اماده به پیوند هستم لطفا فروشنده واقعی ازمایش hla ورضایت نامه دارد پیام بدهید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه