• محمد فروشنده کلیه O
 • متولد 1373 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات گروه خونی +o
  متاهل
  سالم
  آزمایشhlaدارم
  سونوگرافی دارم
  رضایت نامه محضری هم دارم
  لطفا خریدار باشماره زیر تماس بگیرد
  ممنون
  صفرنهصدودوازده هشتصدوچهل ودوهفتادو چهارچهارده

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه