• جوادخطير خریدار کلیه O+
  • متولد 1363 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریداری فوری کلیه +o ، حتما ازمایش گروه خونی و سونوگرافی و اوره ، کراتین و ازمایش اچ ال ا (hla pcr) از ازمایشگاه یکتا تهران داشته باشن ، محل پیوند تهران
    kharidkoliye_ : instagram

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه