• سعید رحیمی خریدار کلیه O
  • متولد 1369 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خرید فوری لطفا اگه فروشنده واقعی هستین تماس بگیرید
    گروه خونی o+

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه